Razgovarajte sa savetnicima:

Napomena za konsultaciju: Sve što razgovarate sa psihoterapeutom putem Skype-a ili telefonom ostaje anonimno između Vas i životnog savetnika u skladu sa etikom psihoterapijske delatnosti. Razgovarajte i uživajte u savetovanju iz udobnosti Vašeg doma.


Najveći broj stvari vrednih truda na ovom svetu proglašen je nemogućim pre no što je postignut.

- Luis D. Brendajs -