Razgovarajte sa savetnicima:

Napomena za konsultaciju: Sve što razgovarate sa psihoterapeutom putem Skype-a ili telefonom ostaje anonimno između Vas i životnog savetnika u skladu sa etikom psihoterapijske delatnosti. Razgovarajte i uživajte u savetovanju iz udobnosti Vašeg doma.


Sagledajte svoje misli, one postaju reči. Sagledajte svoje reči, one postaju dela.
Sagledajte svoja dela, ona postaju navike. Sagledajte Vaše navike, one postaju Vaš karakter.
Sagledajte svoj karakter, on postaje Vaša sudbina.